نوار تیپ ها از نظر نحوه آبدهی به دو نوع درزدار و پلاک دار تقسیم می شوند. در این مقاله به مقایسه این دو نوع نوار تیپ می پردازیم.

نوار تیپ درزدار

نوار تیپ درزدار دارای یک درز در طول نوار است که آب از طریق آن به بیرون می ریزد. این درز معمولاً به صورت زیگزاگ یا مارپیچ است. نوار تیپ درزدار دارای مزایا و معایب زیر است:

مزایا:

  • قیمت : نوار تیپ درزدار نسبت به نوار تیپ پلاک دار ارزان تر است.
  • سهولت نصب: نصب نوار تیپ درزدار نسبت به نوار تیپ پلاک دار ساده تر است.

معایب:

  • یکنواختی آبدهی: یکنواختی آبدهی نوار تیپ درزدار تا طول 60 تا 70 متر حفظ می شود. در طول های بیشتر، یکنواختی آبدهی کاهش می یابد.
  • مقاومت در برابر فرسایش: نوار تیپ درزدار در برابر فرسایش نسبت به نوار تیپ پلاک دار مقاومت کمتری دارد.

نوار تیپ پلاک دار

نوار تیپ پلاک دار دارای یک پلاک در طول نوار است که آب از طریق آن به بیرون می ریزد. این پلاک معمولاً به صورت دایره ای یا مستطیلی است. نوار تیپ پلاک دار دارای مزایا و معایب زیر است:

مزایا:

  • یکنواختی آبدهی: یکنواختی آبدهی نوار تیپ پلاک دار تا طول 130 تا 150 متر حفظ می شود.
  • مقاومت در برابر فرسایش: نوار تیپ پلاک دار در برابر فرسایش نسبت به نوار تیپ درزدار مقاومت بیشتری دارد.

معایب:

  • قیمت: نوار تیپ پلاک دار نسبت به نوار تیپ درزدار قیمت بالاتری دارد.
  • نصب: نصب نوار تیپ پلاک دار نسبت به نوار تیپ درزدار کمی دشوارتر است.

نتیجه گیری

نوار تیپ درزدار و پلاک دار هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب نوع نوار تیپ مناسب به عوامل مختلفی از جمله طول زمین، نوع گیاه، شرایط آب و هوایی و بودجه بستگی دارد.

در مجموع، نوار تیپ پلاک دار برای زمین های با طول زیاد و یا برای آبیاری گیاهان حساس که به یکنواختی آبدهی بالا نیاز دارند مناسب تر است. نوار تیپ درزدار برای زمین های با طول کوتاه تر و یا برای آبیاری گیاهان با نیاز آبی کم تر مناسب است.